Centrale diaconie

Centrale diaconie: helpen waar geen helper is.

 

Postadres:

Simpelhuisstraat 12

4331 PH  Middelburg

 

Voorzitter:

Vacature

 

Secretaris:

Dirk de Keijzer
 

Penningmeester:


J. de Visser

Amnestylaan 10

4336 LA Middelburg

mailadres : johdvisser AT zeelandnet DOT nl

De begroting v d Kerkrentmeesters 2016 en de halfjaarcijfers PGM 30 juni 2015 staan onder Centrale Diaconie.
 

Bankrekening:

NL 50 RABO 0385 3828 71  t.n.v. Diaconie Prot Gem Middelburg