Waalse Gemeente

Eglise Wallonne à Middelbourg

Le culte en français a lieu deux fois par mois et le Cercle de Discussion se réunit une fois par mois  chez l'un des membres d'Eglise. Toutes nos rencontres se déroulent principalement en français.
Chaque dimanche avant le culte, un résumé de la prédication est distribué aux assistants.
Il n'est pas nécessaire de connaître parfaitement le français pour participer à la vie paroissiale.

Nos 3 règles de base sont:

  • - chacun fait de son mieux pour utiliser/comprendre le français;
  • - les réunions se déroulent en français mais nous buvons le café en néerlandais;
  • - mieux vaut parler en néerlandais que se taire en français...


vertaald:

Waalse Kerk in Middelburg

De dienst in het Frans heeft twee keer per maand plaats en de Gesprekskring komt een keer per  maand samen bij een van de leden van de kerk. Al onze bijeenkomsten verlopen hoofdzakelijk in het Frans.
Iedere zondag wordt voor de dienst een uittreksel uit de preek uitgedeeld aan de aanwezigen.
Het is niet nodig het Frans perfect te beheersen om aan het gemeenteleven deel te nemen.
 

Onze drie basisregels zijn:

  • - iedereen doet zijn best het Frans te gebruiken/begrijpen;
  • - de bijeenkomsten zijn in het Frans, maar we drinken de koffie in het Nederlands;
  • - beter Nederlands te spreken dan in het Frans te zwijgen...Waalse kerken in Nederland

http://www.egliseswallonnes.nl/fr/Temple Eglise Wallonne

Simpelhuisstraat 12   
Middelburg

PASTEUR
Roger Dewandeler
Nagtegaalplaats 37
3312AC Dordrecht
tel. (078)6932595
e-mail r.dewandeler AT chello DOT nl

ANCIENS
Annie Goedhart-Dronkers
(secrétaire)
Laan der Commando's 8
4333BV Middelburg
tel. (0118)626025
e-mail aaegoedhart AT canaldigitaal DOT nl

Wil ten Bruggencate
(ancien-administrateur)
Brandenburglaan 58
4333BZ Middelburg
tel. (0118)472125

Albert Clement
(ancien-administrateur)
 
Singelstraat 45  
4331ST  Middelburg

DIACRE
Magda van Suylekom
tel. (0118)641847 

MARGUILLIER
Gijs van Suylekom  

GIRO IBAN: NL53INGB0003948324
au nom de: "Kerkkas Waalse Gemeente Middelburg"

ECHO WALLON
3 maanden gratis proefabonnement op het maandblad van de Waalse Kerken
aanvragen: irene.blom AT telfort DOT nl  

Cultes en français 2017 

Dimanche 16 Juillet 2017 à 16h30 vèpres musicales
Pr J. Hozée

Dimanche 30 Juillet 2017 à 10h45
Pr R.-L. Dewandeler

Pendant le mois d’Août Pas de cultes

Dimanche 10 septembre 2017 à 16h30 
Pr. Roger Dewandeler

Dimanche 24 septembre 2017 à 10h45 
Pr. Roger Dewandeler

Dimanche 8 octobre 2017 à 16h30 
Pr. Roger Dewandeler

Dimanche 22 octobre à 10h45
Diewertje Zantingh

Dimanche 5 novembre 2017 à 16h30   
Roger Dewandeler

Dimanche 19 novembre 2017 à 10h45    
Eric Deheunynck  

Dimanche 3 decembre 2017 à 16h30   
Roger Dewandeler

Noël 25 decembre 2017 à 10h45   
Roger Dewandeler