Agenda

8 mrt

Paulien Couvée - Van tuin naar STAD Bijbels theologische lijnen

In vervolg op eerdere series als “Favoriete theologen” en “Theologie bij de tijd” organiseren de predikanten van de Protestantse Gemeente Middelburg opnieuw een serie avonden waarin ieder een bijdrage zal leveren. Ditmaal wordt aan gesloten bij “Middelburg 800” en het jaarthema van de Nieuwe Kerkgemeente “Stad”.

Vanuit verschillende theologische invalshoeken kijken we naar ons geloven en ons kerk zijn in de stad waarin wij leven.

Deze avond wordt op donderdagavond in de Hoeksteen gehouden, Roozenburglaan 22.

Vanaf 19.30 uur inloop met koffie/thee. Aanvang 20.00 uur en afsluiting 21.45 uur.

Deze avond:

Paulien Couvée Van tuin naar STAD Bijbels theologische lijnen

In de Bijbel begint alles met een tuin, de hof van Eden. Maar zijn we op de laatste bladzijde, dan lezen we over een stad. "Het nieuwe Jeruzalem", zo noemt Johannes deze stad. En Johannes vertelt dat hij deze stad uit de hemel ziet neerdalen, bij God vandaan. Het is opvallend hoe ambivalent de Bijbel spreekt over de stad. Als je de geschiedenis van een stad met het levensverhaal van een mens vergelijkt, kun je in de geschiedenis hoogte- en dieptepunten aanwijzen, vreugde en verdriet. Ook Middelburg heeft groei en bloei gekend. Er komt een nieuw Jeruzalem, ziet Johannes in zijn visioen. God heeft die stad in gedachten. Een nieuw Jeruzalem! Ze blijft dus wel Jeruzalem heten en dat geeft te denken. Iets van het oude Jeruzalem zullen we in het nieuwe herkennen. Het is niet tevergeefs wat mensen in hun leven werkelijk goed hebben gedaan. God geeft dat een plaats in zijn geschiedenis.


22 mrt

Ineke de Feijter - Pelgrimeren naar de stad

In vervolg op eerdere series als “Favoriete theologen” en “Theologie bij de tijd” organiseren de predikanten van de Protestantse Gemeente Middelburg opnieuw een serie avonden waarin ieder een bijdrage zal leveren. Ditmaal wordt aan gesloten bij “Middelburg 800” en het jaarthema van de Nieuwe Kerkgemeente “Stad”.

Vanuit verschillende theologische invalshoeken kijken we naar ons geloven en ons kerk zijn in de stad waarin wij leven.

Deze avond wordt op donderdagavond in de Hoeksteen gehouden, Roozenburglaan 22.

Vanaf 19.30 uur inloop met koffie/thee. Aanvang 20.00 uur en afsluiting 21.45 uur.

Deze avond:

Ineke de Feijter Pelgrimeren naar de stad

Bijna alle religieuze tradities kennen pelgrimages naar heilige plaatsen. De eerste christelijke bedevaarten begonnen al in de eerste twee eeuwen. Vanaf de vierde eeuw kwamen de pelgrimages naar Bijbelse plaatsen op gang: Jeruzalem, Rome en vanaf de 11e eeuw Santiago de Compostella.

In Bijbel en theologie speelt het pelgrimsmotief een grote rol. Denkt u b.v aan Abraham, de ‘zwervende Arameeër’. Augustinus (354-430) gebruikt het in zijn Belijdenissen. Vandaag de dag trekken pelgrimerende Camino-lopers met honderdduizenden naar Santiago. Dikwijls is hun tocht niet meer religieus gemotiveerd. Wat zoeken ze? Waarin verschillen hun motieven ten opzichte van die van de vroegere pelgrims? En wat kunnen we vandaag de dag van hen leren over religie en geloof? Die vraagt stelt ethicus Frits de Lange in zijn boek ‘Heilige Onrust, een pelgrimage naar het hart van religie’, dat deze avond centraal zal staan.


5 apr

Bart de Bruin - Theologie van het verlangen

In vervolg op eerdere series als “Favoriete theologen” en “Theologie bij de tijd” organiseren de predikanten van de Protestantse Gemeente Middelburg opnieuw een serie avonden waarin ieder een bijdrage zal leveren. Ditmaal wordt aan gesloten bij “Middelburg 800” en het jaarthema van de Nieuwe Kerkgemeente “Stad”.

Vanuit verschillende theologische invalshoeken kijken we naar ons geloven en ons kerk zijn in de stad waarin wij leven.

Deze avond wordt op donderdagavond in de Hoeksteen gehouden, Roozenburglaan 22.

Vanaf 19.30 uur inloop met koffie/thee. Aanvang 20.00 uur en afsluiting 21.45 uur.

Deze laatste avond:

Bart de Bruin Theologie van het verlangen

De stad en de cultuur hangen dicht met elkaar samen. Status, geluk, succes en comfort zijn onmisbare aspecten van hoe onze cultuur ‘het goede leven’ ziet. Dagelijks wordt er ‘reclame’ gemaakt om deze aspecten vooral tot je bezit te maken. Zo worden er verlangens in ons opgewekt om de betekenis van ons leven in deze aspecten te zoeken. Ons hart en leven wordt daarin mede aangesproken en gevormd door consumptief denken. Dat gaat een christen niet voorbij. Wat zou een christelijk perspectief daarover kunnen zeggen? Wat als het christelijk geloof primair niet gezien wordt als een zaak van opvattingen en rede, maar van verlangen en vertrouwen.? Blijft ons hart onrustig totdat het rust vindt in God? Op deze avond gaan we in gesprek met stemmen uit verleden (Augustinus, Luther) en heden over menselijk verlangen en het leven met God.