Collecterooster PGM 2020

             

Datum Bijzonder-hedenViering HAEerste collecteTweede collecte
01-01Nieuwjaarsdag  Diaconiepl. kerk
05-01  Diaconiepl. kerk
12-01 .Diaconiepl. kerk
19-01 HAWijkdoelpl. kerk
26-01  Diaconiepl. kerk
02-02   KIA Werelddiaconaatpl. kerk
09-02  Diaconiepl. kerk
16-02  Diaconiepl. kerk
23-02  Diaconiepl. kerk
01-03 40 dg KIA Golfstaten/ voorjaarszendingpl .kerk
08-03 40 dg KIA Indonesië/Classpl. kerk
15-03 40 dg KIA Zuid-Soedanpl. kerk
22-03 40 dgHAKIA Diaconaatpl. kerk
29-0340 dg KIA Ghanapl .kerk
05-0440 dg KIA Kinderen in de knelpl. kerk
12-04Pasen DiaconieJOP Middel-burg
19-04   Diaconiepl. kerk
26-04  Diaconiepl .kerk
03-05    Diaconiepl. kerk
10-05  Diaconiepl. kerk
17-05 HAWijkdoelpl. kerk
21-05Hemelvaartsdag Diaconiepl. kerk
24-05  Diaconiepl. kerk
31-05Pinksteren KIA Zendingpl. kerk
07-06  Diaconiepl. kerk
14-06  Diaconiepl. kerk
21-06  KIA Werelddiaconaatpl. kerk
28-06  Diaconiepl. kerk
05-07  Diaconiepl .kerk
12-07  Diaconiepl .kerk
19-07 HAWijkdoelpl  kerk
26-07  Diaconiepl. kerk
02-08  Diaconiepl. kerk
09-08  Diaconiepl. kerk
16-08  Zending/ Indonesië/Class.pl. kerk
23-08  Diaconiepl. kerk
30-08  Diaconiepl. kerk
06-09  Diaconiepl. kerk
13-09  DiaconieJOP
Middel-burg
20-09 HAWijkdoelpl. kerk
27-09  Actie Sociale Minimapl .kerk
04-10  DiaconieKerk en Israël
11-10  Diaconiepl. kerk
18-10  KIA Werelddiaconaatpl. kerk
25-10  Diaconiepl. kerk
01-11         KIA Zendingpl. kerk
08-11Oogstdienst                            Diaconiepl. kerk
15-11  HAWijkdoelpl. kerk
22-11Eeuwigheidszondag  Diaconiepl. kerk
29-111e  Advent Wijkdoelpl. kerk
06-122e  Advent Wijkdoelpl. kerk
13-12    3e  Advent  Wijkdoelpl. kerk
20-124e  Advent Wijkdoelpl .kerk
24-12Kinderkerstdienst KIA Kinderen in de knelpl .kerk
24-12Kerstnacht Solidaridadpl .kerk
25-12Kerst KIA Kinderen in de knelpl. kerk
27-12  Diaconiepl. kerk
31-12         Oudejaarsavond   Diaconiepl. kerk

Dit collecterooster is vastgesteld door de Algemene Kerkenraad van de PGM, op gezamenlijke voordracht van het College van Diakenen en het College van Kerkrentmeesters. Het rooster is bindend voor de Nieuwe Kerkgemeente.

De bestemming van de diaconale collecten tijdens de diensten van Schrift en Tafel wordt door de wijkdiaconie bepaald. Wanneer op een zondag waarop het Heilig Avondmaal gevierd wordt een bestemde afdrachtcollecte staat gepland, met uitzondering van de 40 veertigdagentijd, wordt deze inzameling op de eerstvolgende zondag dat er een reguliere collecte voor de diaconie staat aangegeven, gehouden. 

Het collecterooster Koorkerk is afgeleid van het rooster zoals vastgesteld door de Algemene Kerkenraad van de PGM, op voordracht van het College van Diakenen en het College van Kerkrentmeesters. 

Bij de opstelling van het Collecterooster Koorkerk is uitgegaan van:.

  • De bestemming van de diaconale collecten tijdens de diensten van Schrift en Tafel wordt door de taakgroep Diaconaat bepaald. Wanneer op een zondag waarop het Heilig Avondmaal gevierd wordt, een bestemde afdrachtcollecte staat gepland, met uitzondering van de veertigdagentijd, wordt deze inzameling op de eerstvolgende zondag dat er een reguliere collecte voor de diaconie staat aangegeven, gehouden. 
  • Volgens afspraak met de AK/Centrale Diaconie is de Koorkerkgemeenschap gerechtigd om in plaats van een collecte voor (KIA-) Zending een eigen doel te bepalen.
  • Bij nadere afspraak met het Moderamen van de Centrale Diaconie d.d. januari 2010 is vastgesteld dat het aantal malen per jaar dat voor een eigen doel gecollecteerd mag worden 6 maal is.
  • Daarnaast is, voor het eerst in 2011, voor de wijkdiaconieën de extra mogelijkheid gecreëerd om in de 40dagentijd en de adventsperiode te collecteren voor eigen of zelfgekozen projecten. In de 40-dagentijd zijn dat bij voorkeur projecten van KIA. Voor de Koorkerk is afgesproken dat i.p.v. KIA ook gekozen mag worden voor de Remonstrantse Diaconale Instelling Geloof & Samenleving.
  • Voorts is in 2012 op verzoek van de Koorkerk afgesproken dat, vanwege samenloop van diverse diaconale activiteiten (verkoop kaarsen e.d.) i.p.v. de adventsperiode ook gekozen mag worden voor een andere periode  (in feite achterhaald nu de CD heeft besloten dat ook in adventsperiode de wijken een eigen doel mogen bepalen)