Collectebonnen

Tijdens de kerkdiensten zijn er in de wijkgemeenten twee rondgangcollecten waarvan de eerste bestemd is voor de diaconie en de tweede voor het werk in de eigen wijkgemeente. De mogelijkheid bestaat om collectebonnen aan te schaffen. U kunt gebruik maken van collectebonnen voor de collectes tijdens de diensten in alle wijkgemeenten. De collectebonnen zijn als gift aftrekbaar voor de belasting. De collectebonnen zijn in vellen van 20 stuks te verkrijgen met een bonwaarde van € 0,50, € 0,75, € 1,00, € 2,00, € 5,00 en € 10,00. Per vel komt dit neer op respectievelijk € 10,00, € 15,00, € 20,00, € 40,00, € 100,00 en € 200,00. De collectebonnen zijn te bestellen door het totaalbedrag van de bonnen over te maken op rekening NL46 INGB 0000 6690 74 ten name van PGM  Middelburg  onder vermelding van de bonwaarde en het gewenste aantal vellen. Vergeet u ook niet uw adres te vermelden. De bonnen worden thuisbezorgd of per post thuisgestuurd. Houdt u daarbij rekening met 2 weken levertijd. Er zijn wijkgemeenten die tegen contante betaling collectebonnen verkopen. Informeer bij uw wijkgemeente.