Middelburgs kerkblad

Het Middelburgs Kerkblad is het maandelijkse informatie magazine van de Protestantse Gemeente Middelburg. Alle activiteiten die in deze gemeente plaatsvinden worden erin vermeld en ook brengen alle wijken hun nieuws en kerkdiensten onder de aandacht van de lezers. Werk onder ouderen en jongeren, werk voor toeristen en randkerkelijken, bijeenkomsten met en van de buren, gespreksgroepen, diaconale acties en organisatorische zaken, alles komt aan bod. Op de hoogte zijn is immers van groot belang voor een levende gemeente. Daarnaast is er veel aandacht voor meningsvorming. Er is tenslotte veel aan de hand in de wereld en dat is ook in Middelburg merkbaar. Hoe er wordt gedacht over een duurzame zorg voor de aarde, het voorkomen van conflicten in de wereld, een sociale verdeling van welvaart, een Bijbelse visie op samenleven, het voorbereiden en vieren van kerkelijke hoogtijdagen, uiting geven aan een christelijke geïnspireerde omgang met vluchtelingen en gasten. Over al dit soort onderwerpen bericht het Middelburgs Kerkblad. Zodat de dialoog in onze gemeente gaande blijft.


historie

Het Middelburgs Kerkblad is ontstaan uit de fusie van de bladen Gemeenteleven (uitgave van de Hervormde Gemeente Middelburg, Nieuw- en St Joosland en Ritthem) en Ons Kerkelijk Leven (uitgave van de Gereformeerde Kerk in Middelburg) die per 1 januari 1989 onder de nieuwe naam samen verder gingen.


redactie

De redactie van het MKB bestaat uit zeven personen:

Mw. N. Bernard, mw. A. de Blaaij, mw. N. Davidse, dhr. A. Boogaard, dhr. T. de Waal, dhr. J. de Koning en dhr. J. Katsman 

De redactie behoudt zich het recht voor artikelen te weigeren, te wijzigen, door te schuiven naar een volgend nummer of in te korten.


abonnement

Een abonnement op het MKB kunt u doorgeven aan mw. A. Notebaart- Davidse  op het kerkkantoor van de PGM, Simpelhuisstraat 12, 4331 PH Middelburg, tel. 0118.613596 of per email: kerkkantoor AT pgmiddelburg DOT nl.

De abonnementsprijs bedraagt € 13,- euro per jaar. U ontvangt hiervoor in juni een acceptgiro.

Het MKB verschijnt 11 x per jaar (maanden juli en augustus gecombineerd) en verschijnt steeds voor de 1e zondag van de maand.