Algemene Kerkenraad

De Algemene Kerkenraad (AK) is het stedelijk bestuursorgaan van de Protestantse Gemeente Middelburg. De AK kan vergeleken worden met de Tweede Kamer, maar dan op plaatselijk kerkelijk niveau.

 

In dit orgaan zijn ouderlingen en diakenen van de wijkgemeenten vertegenwoordigd. Daarnaast heeft een vertegenwoordiging van predikanten en kerkrentmeesters zitting in de AK. Het dagelijks bestuur wordt gevormd door het zogenaamde moderamen, waarin een aantal leden van de AK zitting heeft:

Wnd Voorzitter AK:

tel.:

  e-mail:

  

   

Bep Huijbregtse

(0118) 63 56 67

bep.huijbregtse AT kpnmail DOT nl

 

Eerste scriba:

Postadres:

 

tel.:

e-mail:

  


Joke Héjjas 

M. Smallegangehof 9

4331 WC  Middelburg

(0118) 63 74 51

scriba.ak AT pgmiddelburg DOT nl 

 

Tweede scriba:

 

 


Vacature

.

 

Afgevaardigde Predikant:

tel.:

e-mail:

.


ds. Jacobine Scholte de Jong

(0118) 85 60 56

jacobine.scholtedejong AT pgmiddelburg DOT nl  


Afgevaardigde Centrale Diaconie:

 tel.:

e-mailadres:

 


Laus Bosselaar

0627890334

laus.bosselaar AT pgmiddelburg DOT nl


Afgevaardigde College van Kerkrentmeesters:

tel.:

e-mailadres:Bep Huijbregtse

(0118) 63 56 67

voorzitter.cvk AT pgmiddelburg DOT nl  


De AK houdt zich bezig met allerlei zaken die van belang zijn voor de Protestantse Gemeente Middelburg als geheel. De AK maakt het kerkelijk stedelijk beleid van de Protestantse gemeente, en voert dat tezamen met wijkgemeenten en andere colleges uit.

 

 

Zo stelt de AK het preekrooster vast en het collecterooster. De AK is verantwoordelijk voor de kerkelijke financiën, gebouwen, het kerkblad en de website. Ook houdt de AK zich bezig met het beroepen van predikanten en het aanstellen van medewerkers. De AK is tevens betrokken bij het stedelijk jeugdwerk. Daarnaast is de AK algemeen aanspreekpunt voor de plaatselijke kerkelijke gemeente.