Algemene kerkenraad

De Algemene Kerkenraad (AK) is het stedelijk bestuursorgaan van de Protestantse Gemeente Middelburg. De AK kan vergeleken worden met de Tweede Kamer, maar dan op plaatselijk kerkelijk niveau.

In dit orgaan zijn ouderlingen en diakenen van de wijkgemeenten vertegenwoordigd. Daarnaast heeft een vertegenwoordiging van predikanten en kerkrentmeesters zitting in de AK. Het dagelijks bestuur wordt gevormd door het zogenaamde moderamen, waarin een aantal leden van de AK zitting heeft:

Voorzitter AK:
tel.:  
e-mail:   
Wydo van der Lee
Cassinstraat 15
wvdlee@gmail.com 
Eerste scriba:
Postadres:
 
tel.:
e-mail:   
Joke Héjjas 
M. Smallegangehof 9
4331 WC  Middelburg
(0118) 63 74 51
scriba.ak@pgmiddelburg.nl   
Tweede scriba:     Vacature .  
Afgevaardigde Predikant:
adres:
tel.:
e-mail:

Paulien Couvée
Vlissingsesingel 28
(0118) 629927
paulien.couvee@pgmiddelburg.nl
Afgevaardigde
Centrale Diaconie:  
tel.:
e-mailadres:  

Laus Bosselaar
0627890334
laus.bosselaar@pgmiddelburg.nl
Afgevaardigde College
van
Kerkrentmeesters:
adres:
tel.:
e-mailadres:

Sam Gideonse

Seissingel 42
(0118) 611940
voorzitter.cvk@pgmiddelburg.nl

De AK houdt zich bezig met allerlei zaken die van belang zijn voor de Protestantse Gemeente Middelburg als geheel. De AK maakt het kerkelijk stedelijk beleid van de Protestantse gemeente, en voert dat tezamen met wijkgemeenten en andere colleges uit.