Centrale diaconie

Centrale diaconie: helpen waar geen helper is.

 

Postadres:

Simpelhuisstraat 12

4331 PH  Middelburg

 

Voorzitter:

Laus Bosselaar
e-mailadres: laus.bosselaar AT pgmiddelburg DOT nl
telefoon: (06) 27890334

 

Secretaris:

Peter Kempeneers
 

Penningmeester:


Vacant

De begroting v d Kerkrentmeesters 2019 en de jaarrekening 2017 staan onder Centrale Diaconie.
 

Bankrekening:

NL 50 RABO 0385 3828 71  t.n.v. Diaconie Prot Gem Middelburg

 

 

Hier vindt u de giftenlijst 2019