Waalse Gemeente

Eglise Wallonne à Middelbourg

Le culte en français a lieu deux fois par mois et le Cercle de Discussion se réunit une fois par mois  chez l'un des membres d'Eglise. Toutes nos rencontres se déroulent principalement en français.
Chaque dimanche avant le culte, un résumé de la prédication est distribué aux personnes présents.
Il n'est pas nécessaire de connaître parfaitement le français pour participer à la vie paroissiale.

Nos 3 règles de base sont:

  • - chacun fait de son mieux pour utiliser/comprendre le français;
  • - les réunions se déroulent en français mais nous buvons le café en néerlandais;
  • - mieux vaut parler en néerlandais que se taire en français...


vertaald:

Waalse Kerk in Middelburg

De dienst in het Frans heeft twee keer per maand plaats en de Gesprekskring komt een keer per  maand samen bij een van de leden van de kerk. Al onze bijeenkomsten verlopen hoofdzakelijk in het Frans.
Iedere zondag wordt voor de dienst een uittreksel uit de preek uitgedeeld aan de aanwezigen.
Het is niet nodig het Frans perfect te beheersen om aan het gemeenteleven deel te nemen.
 

Onze drie basisregels zijn:

  • - iedereen doet zijn best het Frans te gebruiken/begrijpen;
  • - de bijeenkomsten zijn in het Frans, maar we drinken de koffie in het Nederlands;
  • - beter Nederlands te spreken dan in het Frans te zwijgen...Waalse kerken in Nederland

http://www.egliseswallonnes.nl/fr/Temple Eglise Wallonne

Simpelhuisstraat 12   
Middelburg

PASTEUR
Roger Dewandeler
Nagtegaalplaats 37
3312AC Dordrecht
tel. (078)6932595
e-mail r.dewandeler AT chello DOT nl

ANCIENS
Annie Goedhart-Dronkers
(secrétaire)
Laan der Commando's 8
4333BV Middelburg
tel. (0118)626025
e-mail aaegoedhart AT canaldigitaal DOT nl

Wil ten Bruggencate
(ancien-administrateur)
Brandenburglaan 58
4333BZ Middelburg
tel. (0118)472125

Albert Clement
(ancien-administrateur)
 
Singelstraat 45  
4331ST  Middelburg

DIACRE
Magda van Suylekom
tel. (0118)641847 

MARGUILLIER
Gijs van Suylekom  

GIRO IBAN: NL53INGB0003948324
au nom de: "Kerkkas Waalse Gemeente Middelburg"

ECHO WALLON
3 maanden gratis proefabonnement op het maandblad van de Waalse Kerken
aanvragen: irene.blom AT telfort DOT nl  

Agenda des Cultes a Middelbourg – 2018

Mars   
4     10h45    Pr R.-L. Dewandeler 
18   16h30    Pr K. Bakker 
Avril               
1     10h45    Pr R.-L. Dewandeler      Pâques
15   16h30    Pr R.-L. Dewandeler 
29   10h45    Mr Eric Jehin 
Mai               
13   11h00    Culte à Breda 
27   10h45    Mme D. Zantingh
Juin               
10   16h30    Pr R.-L. Dewandeler 
24   10h45    Mr E. Deheunynck 
Juillet               
8    16h30    Pr R.-L. Dewandeler 
22  10h45    Pr R.-L. Dewandeler 
Août               
   
Septembre               
2     16h30    Pr R.-L. Dewandeler 
16   10h45    Pr R.-L. Dewandeler 
30   16h30    Pr K. Bakker 
Octobre               
14   10h45    Pr R.-L. Dewandeler 
28   16h30    Pr R.-L. Dewandeler      Réformation
Novembre               
11   10h45    Mr E. Deheunynck 
25   16h30    Pr R.-L. Dewandeler 
Décembre               
9    10h45    Pr R.-L. Dewandeler 
25  10h45    Pr R.-L. Dewandeler      Noël