Waalse Gemeente

Eglise Wallonne à Middelbourg

Le culte en français a lieu deux fois par mois et le Cercle de Discussion se réunit une fois par mois  chez l'un des membres d'Eglise. Toutes nos rencontres se déroulent principalement en français.
Chaque dimanche avant le culte, un résumé de la prédication est distribué aux personnes présents.
Il n'est pas nécessaire de connaître parfaitement le français pour participer à la vie paroissiale.

Nos 3 règles de base sont:

  • - chacun fait de son mieux pour utiliser/comprendre le français;
  • - les réunions se déroulent en français mais nous buvons le café en néerlandais;
  • - mieux vaut parler en néerlandais que se taire en français...


vertaald:

Waalse Kerk in Middelburg

De dienst in het Frans heeft twee keer per maand plaats en de Gesprekskring komt een keer per  maand samen bij een van de leden van de kerk. Al onze bijeenkomsten verlopen hoofdzakelijk in het Frans.
Iedere zondag wordt voor de dienst een uittreksel uit de preek uitgedeeld aan de aanwezigen.
Het is niet nodig het Frans perfect te beheersen om aan het gemeenteleven deel te nemen.
 

Onze drie basisregels zijn:

  • - iedereen doet zijn best het Frans te gebruiken/begrijpen;
  • - de bijeenkomsten zijn in het Frans, maar we drinken de koffie in het Nederlands;
  • - beter Nederlands te spreken dan in het Frans te zwijgen...Waalse kerken in Nederland

http://www.egliseswallonnes.nl/fr/Temple Eglise Wallonne

Simpelhuisstraat 12   
Middelburg

PASTEUR
Roger Dewandeler
Nagtegaalplaats 37
3312AC Dordrecht
tel. (078)6932595
e-mail r.dewandeler AT chello DOT nl

ANCIENS
Annie Goedhart-Dronkers
(secrétaire)
Laan der Commando's 8
4333BV Middelburg
tel. (0118)626025
e-mail aaegoedhart AT canaldigitaal DOT nl

Wil ten Bruggencate
(ancien-administrateur)
Brandenburglaan 58
4333BZ Middelburg
tel. (0118)472125

Albert Clement
(ancien-administrateur)
 
Singelstraat 45  
4331ST  Middelburg

DIACRE
Magda van Suylekom
tel. (0118)641847 

MARGUILLIER
Gijs van Suylekom  

GIRO IBAN: NL53INGB0003948324
au nom de: "Kerkkas Waalse Gemeente Middelburg"

ECHO WALLON
3 maanden gratis proefabonnement op het maandblad van de Waalse Kerken
aanvragen: irene.blom AT telfort DOT nl  

Agenda des Cultes a Middelbourg – 2019

Janvier
20   16h30    Pr Richard Bennahmias Vêpres musicales
Février
  3   10h45    Pr Roger Dewandeler
17   16h30    Pr Roger Dewandeler    Vêpres musicales
Mars
  3   10h45    Pr Roger Dewandeler
17   16h30    Pr Rémi Paquet            Vêpres musicales
31   10h45    Pr Roger Dewandeler