Wijkgemeenten

De Protestantse Gemeente Middelburg (PGM) is de overkoepelende organisatie van een aantal Middelburgse wijkgemeenten en hun kerken. De PGM bestaat uit: