JOP Middelburg

JJongerenJongeren
O    OntmoetingsOrganisatie
PPuntProtestantse Kerk Nederland

JOP Middelburg organiseert activiteiten voor de jeugd van Middelburg.


In JOP Middelburg werken de verschillende wijkkerken van de Protestantse Gemeente Middelburg samen. Dat zijn: Nieuwe Kerkgemeente, Koorkerkgemeente en De Ontmoeting . Er wordt samenwerking gezocht met de andere kerken in Middelburg.

JOP-activiteiten van dit moment zijn o.a.:

  • Taizéreis
  • 4-mee kinderdiensten 
  • Maatschappelijke stages voor middelbare scholieren
  • Uitwisselingen tussen jeugdgroepen
  • Training van jeugdleiders
  • Toerusting van ouders op het gebied van geloofsopvoeding
  • Relatie kerk-school
  • Theater- en concertbezoek
  • Kinder Kerstfeest 

JOP Middelburg ondersteunt Rock Solid en Solid Friends.

Contactpersoon: Martin Haverkamp m.haverkamp@zeelandnet.nl